Hủy

Noi ket Tin tức

  • 26/03/2019 - 11:16

    Làn sóng thứ ba

    Cuốn sách sẽ thỏa mãn bất kỳ độc giả nào đang cố gắng hiểu được thế giới thay đổi với tốc độ chóng mặt ra sao.
  • 03/02/2019 - 09:53

    Lấp đầy khoảng trống 4.0

    Con người sống theo cộng đồng nhưng cuộc sống hiện đại có xu hướng chia nhỏ chúng ta thay vì mang chúng ta lại gần với nhau.