Hủy

Noi nghi Tin tức

  • 14/06/2019 - 06:58

    Nợ xấu đã bớt xấu hơn?

    Tỷ lệ nợ xấu nội bảng quý 1/2019 chỉ 2,02% nhưng nếu tính thêm nợ bán cho VAMC chưa xử lý, nợ tiềm ẩn trở thành nợ xấu lên tới 5,88%.
  • 06/07/2015 - 14:00

    Nới room "kích" dòng vốn ngoại

    Với tổng giá trị các vụ M&A đạt mức cao nhất trong 3 năm qua, Nghị định 60 đã là một bước tiến lớn nhưng sẽ còn nhiều việc phải làm.