Hủy

Nới room khối ngoại Tin tức

  • 19/10/2015 - 14:10

    Vinamilk muốn nới room ngoại

    Bloomberg cho hay, Vinamilk cho biết sẵn sàng tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đến mức tối đa mà Chính phủ cho phép.
  • 01/12/2014 - 06:28

    Hoãn nới room khối ngoại

    Nhà đầu tư quốc tế sẽ phải chờ ít nhất 10 tháng nữa trước khi Việt Nam nới room khối ngoại.