Hủy

Nổi sóng Tin tức

Nổi sóng thâu tóm dự án

Nổi sóng thâu tóm dự án

Chưa bao giờ cuộc đua phát triển quỹ đất, thâu tóm các dự án hiện hữu lại sôi động như quý I năm nay.

Nổi sóng Embedded Finance

Nổi sóng Embedded Finance

Tài chính nhúng (embedded finance) là sân chơi mở rộng và tham vọng hơn của fintech truyền thống.