Hủy

Nông dân Thái Lan Tin tức

  • 05/11/2014 - 13:26

    Bán gạo bằng Facebook

    Một nông dân trồng lúa tại huyện Bang Krathum, tỉnh Phitsanulok, Thái Lan, đã biến khủng hoảng thành cơ hội sau khi không bán được nông sản do đầu nậu thất hứa.
  • 03/10/2014 - 10:50

    Thái Lan thay đổi chính sách nông nghiệp

    Theo đó, chính phủ sẽ ngừng mua nông sản trực tiếp từ nông dân vì cho rằng việc này làm tăng khủng hoảng thừa, bóp méo thị trường, và tăng tồn kho.