Hủy

North Dakota Tin tức

  • 08/11/2012 - 10:03

    Sản lượng dầu Mỹ lên cao nhất 18 năm

    Việc đẩy mạnh sản xuất dầu từ đá phiến sét giúp Mỹ giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu nước ngoài và tiến gần hơn đến độc lập về năng lượng.