Hủy

Notebook Tin tức

Trợ lý ảo Cortana trên Windows Phone 8.1

Trợ lý ảo Cortana trên Windows Phone 8.1

Điểm mới đáng chú ý trên Window Phone 8.1 là Cortana, trợ lý ảo có khả năng giúp bạn giải quyết công việc và cập nhật những gì bạn quan tâm.