Hủy

Nvh thanh niên Tin tức

VBL và nước sạch vì cộng đồng

VBL và nước sạch vì cộng đồng

Nhà máy Bia Việt Nam (VBL) phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức ngày hội “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui 2016”.