Hủy

Ô nhiễm môi trường Tin tức

 • 27/12/2019 - 17:25

  Vi tảo cứu tinh môi trường

  Vi tảo được sử dụng như nguyên liệu giảm ô nhiễm môi trường và nhiêu liệu sinh học thế hệ mới...
 • 13/06/2018 - 09:50

  Màu xám của nông nghiệp

  Chất thải nông nghiệp là một vấn đề không thể xem nhẹ khi Việt Nam là một trong những quốc gia nông nghiệp lớn nhất thế giới.
 • 15/03/2018 - 08:30

  SOS ô nhiễm nhựa!

  Tổng lượng rác thải nhựa rắn chưa được tái chế hoặc đốt đã lên tới 4,9 tỉ tấn, cần một bãi rác sâu 70m và rộng 57km2 để chôn hết.