Hủy

OCB Tin tức

  • 07/01/2022 - 08:00

    OCB đồng hành cùng doanh nghiệp xuất khẩu

    Ngân hàng Phương Đông triển khai sản phẩm mới tài trợ bộ chứng từ xuất khẩu theo phương thức bằng điện nhằm ứng trước vốn cho doanh nghiệp xuất khẩu toàn quốc.