Hủy

Oceanbank Tin tức

Ngân hàng phá sản được không?

Ngân hàng phá sản được không?

Cụm từ “phá sản ngân hàng” được nhắc nhiều trong thời gian gần đây như một giải pháp triệt để xử lý các ngân hàng yếu kém.

  • 07/08/2017 - 12:30

    Chặt vòi sở hữu chéo ngân hàng

    Khi những số liệu tài chính chưa được minh bạch, rõ ràng thì ma trận sở hữu chéo vẫn chưa tìm được liều thuốc chữa trị đặc hiệu.
  • 01/12/2015 - 07:30

    Câu chuyện những ngân hàng 0 đồng

    Ngành ngân hàng đang chứng kiến chuyện chưa có tiền lệ: “ngân hàng 0 đồng” được Ngân hàng Nhà nước tiếp quản. Tương lai của những ngân hàng này sẽ ra sao?
Người Tiên Phong