Hủy

Oceanbank Tin tức

  • 07/08/2017 - 12:30

    Chặt vòi sở hữu chéo ngân hàng

    Khi những số liệu tài chính chưa được minh bạch, rõ ràng thì ma trận sở hữu chéo vẫn chưa tìm được liều thuốc chữa trị đặc hiệu.
  • 01/12/2015 - 07:30

    Câu chuyện những ngân hàng 0 đồng

    Ngành ngân hàng đang chứng kiến chuyện chưa có tiền lệ: “ngân hàng 0 đồng” được Ngân hàng Nhà nước tiếp quản. Tương lai của những ngân hàng này sẽ ra sao?