Hủy

Ông Nguyễn Đức Tài Tin tức

  • 03/04/2014 - 17:43

    Bầu Kiên và các ngân hàng

    Nhớ lúc ông bầu Kiên bị bắt vào ngày 20-8-2012, đồng loạt nhiều ngân hàng lên tiếng phủ nhận vai trò chi phối của ông tại đơn vị mình.