Hủy

Ốp lát Tin tức

  • 20/01/2013 - 19:56

    Lịch sự kiện ngày 21/1

    Vợ ông Đặng Thành Tâm đăng ký bán toàn bộ 1,87 triệu cổ phiếu. SHA chào sàn, giá tham chiếu 10.800 đồng. CMS giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức.
Người Tiên Phong