Hủy

Oracle Tin tức

Thời và thế của Oracle

Thời và thế của Oracle

Larry Ellison đang tận hưởng cảm giác chiến thắng khi Oracle liên tục hái quả ngọt từ cơn sốt trí tuệ nhân tạo.

  • 14/09/2020 - 11:15

    TikTok chọn Oracle làm đối tác

    Oracle có thể cung cấp cho TikTok cơ sở hạ tầng đám mây, mặc dù họ không phải là công ty dẫn đầu trong thị trường đó.
  • 06/10/2012 - 14:24

    Google và Oracle sẽ kháng cáo phán quyết vụ Java

    Cả bên nguyên đơn và bị đơn trong vụ kiện bằng sáng chế liên quan tới Java là Oracle và Google đều đã làm thủ tục để chuẩn bị nộp đơn kháng cáo phán quyết trước đó của tòa án.