Hủy

Ota Tin tức

Gotadi chọn lùi để tiến

Gotadi chọn lùi để tiến

Từng hụt chân trong cuộc đua với các doanh nghiệp OTA quốc tế, Gotadi đang trở lại với những bước chạy mạnh mẽ hơn.

  • 26/07/2017 - 07:30

    Hotel dịch chuyển thời số hóa

    Đã tới lúc ngành du lịch Việt Nam phải hòa mình vào xu hướng chuyển dịch sang số hóa nhằm gia tăng năng lực cạnh tranh.