Hủy

Outsourcing Tin tức

  • 22/08/2013 - 15:14

    iPhone không thực sự đến từ Trung Quốc

    Hầu hết iPhone được lắp ráp tại Trung Quốc nhưng giá trị gia tăng chỉ đóng góp khoảng 4% vào tổng chi phí sản xuất. Hay iPhone thực ra không được sản xuất tại Trung Quốc.