Hủy

Paypal Tin tức

PayPal trỗi dậy

PayPal trỗi dậy

Ông chủ PayPal đã cứu ứng dụng thanh toán trực tuyến này khỏi số phận diệt vong.

EBay chia tay Paypal

EBay chia tay Paypal

Ebay cho biết Paypal sẽ không còn là đối tác thanh toán chính của hãng.

  • 01/10/2014 - 11:52

    PayPal tách khỏi eBay

    Hãng đấu giá trực tuyến eBay vừa tuyên bố sẽ tách dịch vụ thanh toán PayPal thành công ty độc lập, dự kiến vào nửa cuối năm 2015.