Hủy

Paypal Tin tức

  • 02/02/2018 - 09:44

    EBay chia tay Paypal

    Ebay cho biết Paypal sẽ không còn là đối tác thanh toán chính của hãng.
  • 01/10/2014 - 11:52

    PayPal tách khỏi eBay

    Hãng đấu giá trực tuyến eBay vừa tuyên bố sẽ tách dịch vụ thanh toán PayPal thành công ty độc lập, dự kiến vào nửa cuối năm 2015.
Người Tiên Phong