Hủy

Pfizer Tin tức

Viagra tròn 20 năm tuổi

Viagra tròn 20 năm tuổi

Viên thuốc màu xanh "thần kỳ" dành cho nam giới tạo ra một thị trường kỷ lục về doanh số.

  • 19/08/2013 - 11:43

    Hệ số P/E: Đâu mới là cách tính đúng?

    Cách tính hệ số giá trên lợi nhuận mỗi cổ phiếu (P/E) dựa vào nhiều quan điểm khác nhau, qua đó cũng thể hiện bức tranh đầy đủ nhất về thị trường.