Hủy

Phá giá nội tệ Tin tức

  • 08/05/2014 - 10:27

    Không có chuyện phá giá tiền đồng

    Nhiều ý kiến đề xuất nên điều chỉnh tỷ giá, song lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định, không có chuyện phá giá tiền đồng.