Hủy

Phạm công danh Tin tức

  • 07/08/2017 - 12:30

    Chặt vòi sở hữu chéo ngân hàng

    Khi những số liệu tài chính chưa được minh bạch, rõ ràng thì ma trận sở hữu chéo vẫn chưa tìm được liều thuốc chữa trị đặc hiệu.