Hủy

Phạm pháp Tin tức

  • 11/01/2016 - 12:30

    NetFlix đang vi phạm pháp luật Việt Nam

    Việc NetFlix cung cấp dịch vụ vào Việt Nam, thu phí bằng tiền Việt Nam khi chưa đăng ký kinh doanh và tuân thủ các quy định là vi phạm pháp luật.