Hủy

Phân loại Tin tức

  • 23/09/2014 - 19:35

    Nợ xấu vẫn tăng

    Đến nay, cả hệ thống ngân hàng mới xử lý được khoảng 33.000 tỉ đồng nợ xấu, chủ yếu bằng nguồn trích lập dự phòng của ngân hàng.
Người Tiên Phong