Hủy
Kinh Doanh

Thành lập Hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa XNK

Thứ Bảy | 20/09/2014 22:04

Tổng cục Hải quan vừa có Quyết định ban hành quy chế tạm thời về tổ chức hoạt động của Hội đồng tư vấn về phân loại hàng hóa XNK.
 

Đây là Hội đồng được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thành lập, có chức năng tư vấn về phân loại hàng hóa đối với mặt hàng được trưng cầu tư vấn phân loại cho Lãnh đạo Tổng cục Hải quan.

Theo đó, những vụ việc cần trưng cầu ý kiến của Hội đồng tư vấn là những trường hợp mặt hàng XNK có tính chất phức tạp, có nhiều ý kiến khác nhau về mã số hàng hóa, hoặc là những mặt hàng XNK đang bị khiếu nại, khiếu kiện về mã số hàng hóa mà Lãnh đạo Tổng cục yêu cầu Hội đồng tư vấn cho ý kiến.

Phương thức làm việc của Hội đồng tư vấn là tập trung hoặc không tập trung tùy từng trường hợp cụ thể. Mỗi mặt hàng trưng cầu tư vấn về phân loại sẽ được lấy ý kiến và lấy phiếu phân loại hàng hóa trong một Tổ chuyên môn của Hội đồng tư vấn.

Chủ tịch Hội đồng tư vấn là Lãnh đạo Cục thuế XNK phụ trách công tác phân loại hàng hóa XNK. Hội đồng được cơ cấu thành các tổ chuyên môn theo lĩnh vực, ngành hàng. Mỗi tổ chuyên môn bao gồm các chuyên gia có kinh nghiệm, chuyên môn sâu về phân loại hàng hóa, được lựa chọn từ các đơn vị trong hoặc ngoài ngành Hải quan.

Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 30-9-2014 và thay thế Quyết định 1721/QĐ-TCHQ ngày 9-9-2011. Sau 1 năm thực hiện quy chế tạm thời này, Tổng cục Hải quan thực hiện đánh giá tổng kết hoạt động của Hội đồng tư vấn để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện quy chế.

Nguồn Báo Hải quan


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong