Hủy

Phân phối dược Tin tức

Liên minh phân phối dược

Liên minh phân phối dược

Các hãng dược phải đầu tư cho marketing và phân phối nên xu hướng này sẽ thúc đẩy những hợp tác bắt tay cũng như sáp nhập (M&A).

Vì sao Digiworld cũng bán thuốc?

Vì sao Digiworld cũng bán thuốc?

Tương tự như trong phân phối mặt hàng công nghệ, DGW sẽ tham gia phân phối sản phẩm chăm sóc sức khỏe theo hướng cung cấp dịch vụ phát triển thị trường.

Người Tiên Phong