Hủy

Phan than Tin tức

  • 03/05/2024 - 07:30

    Giá điện mắc kẹt

    Ngành điện tính chuyện đổi cách bán, nhưng cơ chế giá điện 2 thành phần có khả năng mắc kẹt với những vấn đề nội ngành.
XOR, XOR Việt Nam