Hủy

Phap y Tin tức

  • 21/03/2024 - 15:59

    Pháp "mạnh tay" với thời trang nhanh

    Hạ viện Pháp thông qua dự luật về việc phạt các sản phẩm thời trang nhanh nhằm giảm thiểu tác động của chúng đối với môi trường.
XOR, XOR Việt Nam