Hủy

Phap y Tin tức

  • 28/09/2022 - 09:35

    Bizzi: Bước nhỏ, nghĩ lớn

    Chọn cung cấp giải pháp số hóa phòng kế toán của các doanh nghiệp, Bizzi, đơn vị cung cấp dịch vụ SaaS, đã nhận đầu tư sau hơn 1 năm thành lập.
  • 12/09/2022 - 09:02

    Giải mã gen: Thị trường tỉ USD

    Trong tương lai, theo Global Market Insights (Mỹ), riêng thị trường giải mã gen toàn cầu có thể đạt giá trị 31,8 tỉ USD vào năm 2027.
Người Tiên Phong