Hủy

Phat sinh Tin tức

  • 10/11/2019 - 13:13

    Ăn tôm nhớ giữ vỏ!

    Hơn 500.000 tấn phụ phẩm trong ngành chế biến tôm có thể trở thành nguồn nguyên liệu nhựa sinh học trong tương lai....