Hủy

Phep do Tin tức

 • 13/12/2021 - 08:00

  Phép thử FDI từ Mỹ

  Thu hút dòng vốn chất lượng cao từ Mỹ là phép thử cho các cải cách thể chế và chính sách thu hút đầu tư nước ngoài.
 • 15/07/2021 - 08:19

  Phép thử A.I trong y tế

  Ứng phó với COVID-19 mang tới động lực cho nhiều phát kiến, nhất là trí tuệ nhân tạo, xuất hiện trong lĩnh vực y khoa.
 • 02/06/2018 - 11:42

  Báo động ô nhiễm không khí!

  Ô nhiễm không khí đang có tác động lớn đến sức khỏe con người ở Việt Nam, đặc biệt tại các thành phố lớn