Hủy

Phi bang Tin tức

Bài toán cân bằng của điện gió

Bài toán cân bằng của điện gió

Chi phí đầu tư vào năng lượng tái tạo và quản lý quá trình chuyển dịch ra khỏi năng lượng than có thể tốn 64 tỉ USD từ đây đến năm 2040.