Hủy

Phí phục vụ Tin tức

Đường sắt lắp wifi miễn phí

Đường sắt lắp wifi miễn phí

Ngành đường sắt đang tiến hành lắp đặt wifi tại 7 nhà ga và tiến tới lắp đặt trên tàu để phục vụ miễn phí cho hành khách.

  • 04/04/2014 - 15:11

    Quý I bội chi ngân sách 37.090 tỷ đồng

    Bộ Tài chính vừa thông báo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2014. Theo đó, tính tới hết tháng 3, Việt Nam đang bội chi 37.090 tỷ đồng.