Hủy

Phích Tin tức

Hiện tượng Rạng Đông

Hiện tượng Rạng Đông

Dù có những phiên điều chỉnh giảm nhưng cổ phiếu RAL của rạng đông vẫn là một hiện tượng đặc biệt.

  • 02/09/2014 - 22:51

    Lịch sự kiện ngày 3/9

    Ngày mai là ngày giao dịch không hưởng quyền trả cổ tức của 4 doanh nghiệp là STU, RAL, IHK, ACE.