Hủy

Phó tổng thanh tra Tin tức

  • 23/05/2013 - 10:25

    Thanh tra tại Tổng Công ty HUD

    Việc thanh tra tập trung vào quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong đầu tư tài chính, đầu tư dự án.