Hủy

Phơi bày Tin tức

  • 22/05/2014 - 20:17

    Tham nhũng đe dọa nhiều quốc gia Nam Á

    Các cơ quan chống tham nhũng ở các quốc gia Nam Á thiếu sức mạnh và độc lập để điều tra hành vi tham nhũng của chính khách, quan chức chính phủ.
XOR, XOR Việt Nam