Hủy

Phòng bếp Tin tức

  • 06/08/2013 - 13:36

    Thịt nhân tạo đầu tiên thế giới

    Chế thịt nhân tạo là phương pháp bền vững để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt ngày càng tăng của con người đồng thời bảo vệ môi trường.
  • 31/07/2012 - 21:45

    Số tiền mặt trong tay Apple nhiều cỡ nào?

    Apple hiện là công ty có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất nhì trên thế giới, với 539 tỷ USD, nhiều hơn cả tổng giá trị của Verizon, GE và Coca-Cola cộng lại.