Hủy

Phong thuong mai Tin tức

  • 01/07/2015 - 16:29

    Doanh nghiệp Đồng Nai đầu tư vào Mỹ

    Việc Đồng Nai ký kết bản ghi nhớ và Tín Nghĩa mở văn phòng đại diện tại Arkansas sẽ mở ra nhiều hướng đi mới cho các doanh nghiệp của tỉnh.
  • 21/12/2014 - 16:34

    Kiện phòng vệ thương mại gia tăng

    Xu thế ký nhiều FTA giúp xóa bỏ hàng rào thuế quan, tăng nhanh về kim ngạch XK, nhưng làm nguy cơ bị kiện phòng vệ thương mại của DN tăng lên.