Hủy

Phòng vệ thương mại Tin tức

  • 21/12/2014 - 16:34

    Kiện phòng vệ thương mại gia tăng

    Xu thế ký nhiều FTA giúp xóa bỏ hàng rào thuế quan, tăng nhanh về kim ngạch XK, nhưng làm nguy cơ bị kiện phòng vệ thương mại của DN tăng lên.