Hủy

Phu ly Tin tức

  • 29/06/2017 - 12:00

    Điện gió vẫn đợi giá lên

    Việt Nam có đạt được mục tiêu 1.000 MW điện gió trước năm 2025 hay không tùy thuộc nhiều vào mặt chính sách để tối ưu hóa những tiềm năng.u