Hủy

Phu pham Tin tức

  • 22/02/2022 - 08:00

    Cha & con cùng giữ lửa giao thương

    Ông Phạm Phú Ngọc Trai và con trai của mình vẫn bền bỉ kinh doanh và mở ra những cánh cửa làm ăn với bên ngoài cho doanh giới.
  • 01/02/2022 - 13:30

    Dấu ấn Go Global của tỉ phú Việt

    Vươn ra thế giới với những nền tảng, sản phẩm phục vụ thị trường toàn cầu… là đích ngắm mới của những tỉ phú Việt Nam.