Hủy

PlayStation Tin tức

Thời của công nghệ 4K đang ở đâu?

Thời của công nghệ 4K đang ở đâu?

Dù đã được phổ thông hoá dần dần, nhưng các thiết bị ứng dụng công nghệ 4K vẫn là cái bánh xa xỉ với phần đông người dân Việt Nam.

Người Tiên Phong