Hủy

PlayStation Tin tức

Thời của công nghệ 4K đang ở đâu?

Thời của công nghệ 4K đang ở đâu?

Dù đã được phổ thông hoá dần dần, nhưng các thiết bị ứng dụng công nghệ 4K vẫn là cái bánh xa xỉ với phần đông người dân Việt Nam.