Hủy

POM Tin tức

  • 21/08/2018 - 14:00

    Thế trận mới của ngành thép

    Với những đầu tư mạnh mẽ của các doanh nghiệp và chiến lược mở rộng thị trường miền Nam của Hòa Phát, dự báo cạnh tranh ngành thép sẽ càng khốc liệt.