Hủy

POW Tin tức

POW: Nhìn xa vẫn sáng

POW: Nhìn xa vẫn sáng

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) có nhiều động lực tăng trưởng dài hạn trong bối cảnh nguy cơ thiếu điện ở miền Nam.

POW sáng nhờ điện

POW sáng nhờ điện

Hội đủ yếu tố thuận lợi, POW có nhiều lợi thế khi niêm yết trên sàn HOSE vào tháng 12.