Hủy

Proptech Tin tức

Làn sóng  proptech thứ 2

Làn sóng proptech thứ 2

một số proptech vẫn nhận được cam kết rót vốn khủng cho thấy tiềm năng của nền tảng này trong tương lai.