Hủy

PVPower Tin tức

Cột mốc mới của PVPower NT2

Cột mốc mới của PVPower NT2

Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 của PVPower NT2 đã đạt mốc sản lượng 45 tỉ kWh điện thương phẩm phát lên lưới điện Quốc gia.