Hủy

Quà lưu niệm Tin tức

  • 29/03/2013 - 20:42

    PRUBF1 thông qua phương án đóng quỹ

    Ngày dự kiến huỷ niêm yết là 4/09/2013. Nhà đầu tư sẽ nhận được khoảng 98% NAV chưa trừ thuế TNCN tại thời điểm đóng quỹ 06/10/2013.