Hủy

Quần áo may sẵn Tin tức

TP.HCM: CPI tăng 0,12% tháng 7

TP.HCM: CPI tăng 0,12% tháng 7

Chỉ số giá tháng 7 tăng do việc giá thịt gia cầm tăng khá, trứng và rau tăng cao, quần áo may sẵn tăng nhẹ, đặc biệt giá xăng dầu tăng.