Hủy

Quan dao Tin tức

  • 03/03/2023 - 14:33

    Lãnh đạo minh triết

    Tác động của cuốn sách lên tư tưởng và cách thức kinh doanh của các công ty trên toàn thế giới là vô cùng to lớn.
  • 10/05/2018 - 19:37

    Đào tạo nghề kép tại Đức

    Sau tốt nghiệp, học viên được đảm bảo có việc làm ngay tại các nhà hàng, khách sạn quốc tế, các khu nghỉ dưỡng cao cấp của Đức.