Hủy

Quản lý đô thị Tin tức

Kẹt xe: Vì ai nên nỗi?

Kẹt xe: Vì ai nên nỗi?

Từ đầu năm 2016, mỗi ngày bình quân TP.HCM có thêm 180 ô tô, thậm chí có ngày có 250 xe ô tô đăng ký mới.