Hủy

Quản lý thủy sản Tin tức

  • 03/05/2013 - 21:38

    Ngừng xuất khẩu tôm sang Mexico

    Các cơ sở chế biến thủy sản xuất khẩu sẽ tạm thời ngừng xuất khẩu sản phẩm tôm sú và tôm thẻ chân trắng sang Mexico.
  • 19/02/2013 - 10:21

    Cá tra - góc nhìn từ SFP và Marrisons

    Bài viết dưới đây là nhận định của ông Anton Immink, giám đốc chương trình nuôi trồng thủy sản, thuộc Sustainable Fisheries Partnership (SFP) về ngành công nghiệp cá tra Việt Nam.