Hủy

Quoc ca Tin tức

  • 11/10/2016 - 10:02

    VASEP: Giá cá tra bắt đầu tăng

    Nhu cầu nhập khẩu tại một số thị trường lớn như Mỹ, EU, Mexico, Brazil bắt đầu tăng rõ nét do khách hàng chuẩn bị cho các ngày lễ lớn.