Hủy

Quy chung khoan Tin tức

  • 10/08/2020 - 09:30

    ETF đã cứu chứng khoán?

    Chứng khoán vẫn giữ được nhiều phiên xanh bất chấp dịch COVID-19 trở lại, nhờ công của các quỹ ETF.
  • 30/03/2020 - 14:00

    Quỹ ngoại rút vốn ồ ạt

    Dòng vốn ETF rút khỏi Việt Nam cao nhất trong 8 tháng gợi nhớ về đợt khủng hoảng tài chính toàn cầu...